Wyniki rekrutacji podstawowej prowadzonej w ramach projektu pn. „Aktywni rodzice na rynku pracy”.

Dyrektor Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech  informuje, że w odpowiedzi na ogłoszoną rekrutację do projektu „Aktywni rodzice na rynku pracy”, w okresie od 23 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. złożono 33 formularze rekrutacyjne (deklaracje uczestnictwa) spełniające wszystkie warunki naboru. Do projektu zrekrutowano wszystkie 33 osoby które spełniły warunki rekrutacji zgodnie z poniżej załączoną tabelą.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo (na podany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail) o zakwalifikowaniu się do projektu.

W związku z zakwalifikowaniem się do projektu oraz mając na uwadze obecnie panujące warunki epidemiologiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt telefoniczny pod numerem 662 246 760 lub (014) 674 01 73 w godzinach 09.00 -15.00 celem ustalenia terminu osobistego spotkania w siedzibie Gminnego Centrum opieki na dziećmi do lat trzech w Drwini (żłobka) z siedzibą w Drwini, Drwinia 173 celem omówienia szczegółów i zasad dotyczących udziału w projekcie.

Planowany termin rozpoczęcia opieki żłobkowej to 1 września 2020 roku.

Tabela z wynikami rekrutacji obejmująca kryteria formalne i premiowane