Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka/Położna

Dyrektor Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech, z siedzibą w Drwini informuje o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy: Pielęgniarka/Położna w ramach projektu pn. „Aktywni rodzice na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru