Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – osoba sprzątająca (sprzątaczka/sprzątacz) – 2 osoby x 0,5 etatu

Dyrektor Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech, z siedzibą w Drwini ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Osoba sprzątająca (sprzątaczka/sprzątacz) – 2 osoby x 0,5 etatu w ramach projektu pn. „Aktywni rodzice na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – osoba sprzątająca (sprzątaczka/sprzątacz) – 2 osoby x 0,5 etatu

Rusza rekrutacja do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech.

Od dnia 23 czerwca 2020 roku rusza pierwsza rekrutacja do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech.

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby powracające / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Czytaj dalej Rusza rekrutacja do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech.