Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja DOC
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja PDF
 3. Formularz zgłoszeniowy (Deklaracja udziału w projekcie) – wersja DOC
 4. Formularz zgłoszeniowy (Deklaracja udziału w projekcie) – wersja PDF
 5. Oświadczenie miejsce zamieszkania – wersja DOC
 6. Oświadczenie miejsce zamieszkania – wersja PDF
 7. Oświadczenie utrzymanie pracy – wersja DOC
 8. Oświadczenie utrzymanie pracy – wersja PDF
 9. Oświadczenie powrót wejście na rynek pracy – wersja DOC
 10. Oświadczenie powrót wejście na rynek pracy – wersja PDF
 11. Samotne wychowywanie dziecka – wersja DOC
 12. Samotne wychowywanie dziecka – wersja PDF
 13. Oświadczenie – status na rynku pracy – wersja DOC
 14. Oświadczenie – status na rynku pracy – wersja PDF
 15. Oświadczenie uczestnika projektu – RODO – wersja DOC
 16. Oświadczenie uczestnika projektu – RODO – wersja PDF
 17. Uchwała Rady Gminy w Drwini nr 151 – wersja PDF
 18. Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej (US-7)
 19. Wzór wypełnionego wniosku do ZUS (druk US-7)

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 1. Powiadomienie o zamiarze skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN – wersja DOC
 2. Powiadomienie o zamiarze skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN – wersja PDF