Portal dla rodziców!

W Gminnym Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech funkcjonuje aplikacja która w dobie pandemii pozwala rodzicom bezkontaktowo i na bieżąco monitorować pobyt dziecka oraz mieć wgląd w tygodniowe plany pracy. Aplikacja pozwala sprawdzić czy w danym dniu dziecko zjadło posiłek oraz spało a także zgłosić przez rodzica nieobecność w razie absencji danego dnia. W obecnej sytuacji epidemiologicznej aplikacja daje możliwość kontaktu rodzic-opiekun, bez konieczności bezpośredniego kontaktu a w najbliższym czasie będzie też opcja podglądu całkowitej kwoty za wyżywienie co również znacznie ułatwi rodzicom możliwość dokonywania wpłat.

By móc korzystać z aplikacji, należy wejść w zakładkę „Gminne Centrum Opieki” i wybrać „Portal dla Rodziców” lub kliknąć w link a następnie zalogować się za pomocą indywidualnych loginów i haseł podanych przez opiekunów.