Ważna informacja dotycząca wyżywienia.

Od dnia 19.04.2021 r. dzieci w Gminnym Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech, dożywiane są w formie cateringu przez firmę, która spełnia wszelkie normy oraz wymagania dotyczące jakości zdrowotnej żywności, przestrzegania zasad higieny oraz warunki produkcji i obrotu żywnością zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonymi normami HACCP a także sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto informuje się, że na drzwiach wejściowych do żłobka, widnieją aktualne tygodniowe jadłospisy. W powyższych sprawach można kontaktować się ze żłobkiem pod numerem telefonu 14-674-01-73