NABÓR DZIECI DO GMINNEGO CENTRUM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH W DRWINI OGŁASZA NABÓR DO ŻŁOBKA DZIECI W WIEKU OD 20 TYGODNIA DO 3 LAT.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA MOŻNA POBRAĆ W ŻŁOBKU W GODZINACH 7.00 – 17.00 POD ADRESEM: DRWINIA 173, 32-709 DRWINIA. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1.03.2023 R.– 31.03.2023 R.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 14 674 01 73