NABÓR DZIECI DO GMINNEGO CENTRUM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH 2024

NABÓR DZIECI DO GMINNEGO CENTRUM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH W DRWINI OGŁASZA NABÓR DO ŻŁOBKA DZIECI W WIEKU OD 20 TYGODNIA DO 3 LAT.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA MOŻNA POBRAĆ W ŻŁOBKU W GODZINACH 7.00 – 17.00 POD ADRESEM: DRWINIA 173, 32-709 DRWINIA.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1.03.2024 R.– 31.03.2024 R.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 14 674 01 73