Ważna informacja !

W związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia u podopiecznych problemów żołądkowo – jelitowych, pragniemy sprostować pojawiające się nieprawdziwe informacje dotyczące zatrucia pokarmowego rzekomo występującego w placówce Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat 3 w Drwini.

Informacje te nie zostały potwierdzone przez służby Sanepidu, dlatego prosi się o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Bardzo prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci u których występują podejrzane objawy ze strony układu pokarmowego bądź gorączka.

W dniu jutrzejszym placówka działa normalnie od godziny 7.00 do 17.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

Z wyrazami szacunku,
Renat Puka
Dyrektor Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat 3 w Drwini.